Drukuj

Wszystkie Panie zainteresowane swoim rozwojem osobistym w sferze przeżywania i wyrażania uczuć, doskonalenia wiedzy oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach przemocy domowej, a także mobbingu mogą przyłączyć się do systematycznych spotkań grupy wsparcia ukierunkowanej na samopomoc w rozwiązywaniu problemów uzależnień i promocji zdrowego stylu życia.

Spotkania odbywać się będą w Osiedlowym Klubie „ALF” Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” przy ulicy Dragana 25.

Spotkania odbywać się będą w poniedziałki w godzinach 16:30 – 19:00.

Już 6.09 pierwsze spotkanie organizacyjne o godzinie 16.00

Na spotkania zapraszają lokalne koalicje przeciwdziałające przemocy w środowisku zamieszkania i pracy: Niebieska Linia, MOPS, zarząd spółdzielni mieszkaniowej CHEŁM, oraz Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków.