Drukuj
glosW Gdańsku zawiązała się grupa inicjatywna obywateli, mieszkańców Gdańska, która utworzyła niepolityczny komitet wyborczy p.n. „Komitet wyborczy wyborców”:
Bezpartyjne Forum Społeczne.
W skład grupy wchodzą osoby ze stowarzyszenia „Nasz Gdańsk”, organizacji pozarządowych, organizacji kobiecych, środowiska spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych oraz rad osiedli.
Naszym celem jest stworzenie niepartyjnego bloku wyborczego wszystkich środowisk, którym zależy na budowaniu nowoczesnego Gdańska z zachowaniem  jego historycznych walorów. Chcemy miasta przyjaznego mieszkańcom, w którym wszyscy Gdańszczanie będą współpartnerami rządzących w sprawowaniu władzy. Władzy, której bliższa jest budowa przedszkoli, żłobków, nowych dróg, poprawa komunikacji, remonty szkół, budowa osiedlowych obiektów sportowych pływalni, placów zabaw i poprawa bezpieczeństwa niż budowa obiektów - pomników bez powszechnej konsultacji i akceptacji społecznej.
Gdańskiem można zarządzać tanio i efektywnie.
Nasz ruch jest alternatywą dla całkowitego upartyjnienia władzy w Gdańsku. Władzy, która przestała się liczyć ze zdaniem mieszkańców i realizuje przede wszystkim własne polityczne cele i kariery.
Nie chcemy ubezwłasnowolnienia inicjatyw obywatelskich i fasadowych instytucji rad i komitetów wyrażających rzekomo społeczne opinie pod całkowitą kontrolą władzy.
Opowiadamy się za prawdziwym, a nie pozorowanym udziałem Gdańszczan w procesach decyzyjnych władzy oraz prawdziwym dialogiem władzy i obywateli.
Chcemy, by w radzie miasta decydowała siła argumentu, a nie argument siły z nakazu partyjnego głosowania.
Nasz „Program dla Gdańska” powstanie dzięki glosom tych, którzy do nas dołączą, a
kandydatów na radnych wskażą środowiska, które nas poprą.

Zapraszamy do współpracy w tworzeniu programu wyborczego, zgłaszaniu kandydatów na radnych i wspieraniu kampanii wyborczej naszego komitetu.

Sylwester Wysocki radny miasta Gdańska
Marika Lisowska pełnomocnik wyborczy komitetu

Link do strony komitetu:

http://bezpartyjni.webs.com

http://www.maszglos.pl
Komentarze (1)
Macie mój głos
1 środa, 13 października 2010 20:24
Paweł
Bardzo cenna inicjatywa. Może to początek konca partyjniactwa we władzach?
Powodzenia. Macie mój głos.