Drukuj
Po każdym większym opadzie trudno przejść tu chodnikiem, kałuże zalegają też na wewnętrznych drogach i podwórkach. Sytuacja ta powinna zmienić się jeszcze w tym roku. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ogłosiła właśnie przetarg na "Odwodnienie wraz z przebudową podwórzy w dzielnicy Stogi".

W ramach inwestycji zbudowany zostanie system małej retencji - będą to połączone ogrody deszczowe wraz z tzw. zielenią towarzyszącą. Będzie on podłączony do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Poza tym wymieniona zostanie nawierzchnia na utwardzoną, nieprzepuszczalną wykonaną z kostki betonowej oraz płyt chodnikowych, powstaną miejsca parkingowe nawiązujące do istniejącego wewnętrznego układu komunikacyjnego, zbudowane zostaną nowe oraz przebudowane istniejące chodniki, wymienione opaski zabezpieczające wokół budynków i wyremontowane murki oporowe. Zrobi się też bardziej... zielono - za sprawą nowych nasadzeń drzew i krzewów, budowie skarp trawiastych oraz nowych, ogólnodostępnych trawników.

Magdalena Wiszniewska, przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Stogi, zapewnia, że mieszkańcy już cieszą się z tego projektu.

- Na Stogach mamy bardzo duży problem z odwodnieniem, a to dlatego, że kiedy powstawała ta dzielnica nikt nie myślał o tym, że spadająca woda... musi gdzieś odpłynąć. Wówczas na terenie całych Stogów sypano jakieś pozostałości z kotłowni. Z nich powstała bardzo twarda "skorupa", nieprzepuszczalna, która powoduje, że woda po opadach wiecznie stoi. Mieszkańcy nie mogą przez to dojechać pod swój blok, ale to jeszcze pół biedy. Czasem do mieszkań, na niektórych podwórkach, nie dojeżdżają karetki pogotowia – opowiada Magdalena Wiszniewska. - Nie wiem, czy osoby spoza naszej dzielnicy zwróciły kiedykolwiek uwagę na to, że u nas niemal wszystkie trawniki są podniesione. Trzeba by wymienić cały grunt, żeby mogło tu coś rosnąć. Dlatego projekt odwodnienia jest dla nas tak ważny.

Pierwsze podwórko, które zostanie odwodnione jest największym z wyznaczonych. Kolejnych dziewięć będzie już dużo mniejszych. Teren, na którym rozpoczną się pierwsze prace (i na który ogłoszono przetarg), wytypowane zostało przy ul. Stryjewskiego 16, 18, 20, ul. Wrzosy 2, 4, ul. Skiby 1, 2, 5, działki nr 29/50, 28/2, 27,15 obręb 256.

Gdzie jeszcze zaplanowano prace odwodnieniowe?

Podwórko w obrębie ul. Stryjewskiego 33-39 wraz z drogą przejazdową od strony ulicy Kłosowej do ulicy Pawiej.

Podwórko w obrębie budynków Szpaki 3 (od strony wejść do klatek: Szpaki 9 - Szpaki 13 - Rozłogi 11).

Podwórko w otoczeniu budynku Tamka 18 (z trzech stron).

Podwórko w obrębie budynków Zimna 2 – Zimna 7.

Podwórko w obrębie budynków Hoża 2 – Zimna 7.

Podwórko przy budynku Hoża 6 (od strony klatek).

Podwórko w obrębie budynków Hoża 10 – Dom Pomocy Społecznej „Ostoja”.

Podwórko w obrębie budynków Tamka 27 – Tamka 29.

Podwórka pomiędzy budynkami Wrzosy 24-26-28

Inwestycje odwodnieniowe realizować będzie Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska. Trudno dziś określić, kiedy uda się je wykonać na wszystkich wymienionych podwórkach. Realizacja prac uzależniona jest m.in. od dostępnych na ten cel środków.

Źródło: http://www.gdansk.pl/wiadomosci/Czas-odwodnic-podworza-na-Stogach-Jest-przetarg,a,104222