Drukuj

Muzeum Gdańska przygotowało trzy wystawy o historiach nowych, gdańskich kościołów, które zostały wybudowane w czasach PRL-u. Dwie wystawy plenerowe będzie można zobaczyć przy kościołach Przymorza oraz Stogów, a trzecią w filii nr 6 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku na Zaspie. Zamknięcia wystaw przypadają w różnych terminach w grudniu, ale wszystkie można zobaczyć nieodpłatnie.

Budowa kościołów w epoce PRL nie była zadaniem łatwym. Choć podejście lokalnych władz względem Kościoła Katolickiego i innych grup wyznaniowych ewoluowało i nie miało jednolitego charakteru. Kościół i księży zwalczano, szykanowano, kontrolowano, ale byli też tacy duszpasterze, których tolerowała i popierała sama partyjna „góra”. Na budowę kościoła pw. Świętego Michała w Sopocie, który wybudował ks. Ambroży Dykier cegiełkę ufundował… Władysław Gomułka. To jeden z wyjątków.

Na ogół do końca lat 70. XX wieku nie zezwalano na budowę nowych świątyń i tak też było w powojennym Gdańsku. Władze liczyły, że wierni zniechęcą się do niedzielnych mszy i nabożeństw, jeśli kościół będzie znajdował się daleko od nowych osiedli. Tym założeniom sprzeciwiali się mieszkańcy socjalistycznego Gdańska. Wystawy plenerowe pokazują fenomen budowania świątyń – nie tylko w kontekście architektury sakralnej, ale także społecznym – bo wspólna budowa jednoczyła katolików i przeciwników ustroju, mieszkańców i nowych sąsiadów…

Wystawy w trzech gdańskich dzielnicach są w efektem projektu „Kościół obywatelski. Budowa gdańskich świątyń w okresie Polski Ludowej”, dofinansowanego ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”. W jego ramach Muzeum Gdańska dodatkowo zbierało relacje świadków budowy gdańskich kościołów oraz fotografie związane z ich zaangażowaniem. Część z nich możemy zobaczyć właśnie na prezentowanych wystawach – mówi dr Andrzej Hoja z Muzeum Gdańska, koordynator projektu.

(…)

Stogi

Wystawa plenerowa przy kościele pw. Świętej Rodziny opowiada inną historię. Będzie ją można zobaczyć od 1 do 21 grudnia 2018 r. Tu, po wojnie, kościół powstał w 1948 r., ale w dawnej kawiarni hotelowej.  Wysiłkiem mieszkańców wkrótce powstała niewielka kaplica dla około 1200 osób. Starania o budowę kościoła „z prawdziwego zdarzenia” były blokowane przez aparat władzy. Mimo zlecenia i powstania imponującego projektu nowej świątyni w 1967 roku, ostatecznie zgodzono się jedynie na rozbudowę pierwotnej kaplicy. 

(…)

Nowe świątynie Gdańska w okresie Polski Ludowej – Stogi

Kiedy?: 1 – 21 grudnia 2018 r., godz. 15:00

Gdzie?: Plac przed Kościołem pw. Świętej Rodziny, ul. Krucza 12

Wstęp: bezpłatny, otwarcie wystawy 1 grudnia 2018 r., godz. 15:00 

źródło: https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/poznaj-niezwykle-historie-kosciolow-przymorza-stogow-i-zaspy,a,131930