Odwiedzając bibliotekę miejską, można było wziąć udział w...