Miejsca


Zwiedzanie cmentarza ewangelickiego

Wiele osób uważa, że zwiedzanie cmentarza ewangelickiego to bardzo interesujące doświadczenie. Jest to miejsce

Jakie są bunkry przedwojenne?

Bunkry przedwojenne to miejsca, które były używane jako schronienia podczas II wojny światowej. Były one zbudo