Urząd Miasta Gdańsk: kontakt, oferowane usługi, praca w urzędzie, realizowane projekty

Redakcja

22 stycznia, 2024

Urząd Miasta Gdańsk to miejsce, w którym mieszkańcy mogą załatwić wiele spraw związanych z życiem w mieście. Dziś przyjrzymy się bliżej historii, strukturze organizacyjnej, usługom oferowanym przez urząd, a także możliwościom zatrudnienia i projektom realizowanym przez władze miasta.

Wprowadzenie do Urzędu Miasta Gdańsk

W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej historii i lokalizacji Urzędu Miasta Gdańsk, aby lepiej zrozumieć jego rolę i funkcjonowanie. Zapoznamy się z ważnymi wydarzeniami z przeszłości oraz dowiemy się, jak dotrzeć do siedziby urzędu.

Krótka historia Urzędu Miasta Gdańsk

Historia Urzędu Miasta Gdańsk sięga średniowiecza, kiedy to miasto było ważnym ośrodkiem handlowym i politycznym. Wówczas urząd pełnił funkcję zarządzającą miastem i dbającą o jego rozwój. Przez wieki, wraz z przemianami politycznymi i społecznymi, Urząd Miasta Gdańsk ewoluował, dostosowując się do potrzeb mieszkańców i zmieniających się realiów. W XX wieku, po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, Urząd Miasta Gdańsk stał się jednym z najważniejszych ośrodków administracyjnych w kraju.

Lokalizacja i jak się tam dostać

Lokalizacja Urzędu Miasta Gdańsk to ulica Nowe Ogrody 8/12, w samym sercu miasta. Budynek urzędu znajduje się w pobliżu licznych atrakcji turystycznych, takich jak Bazylika Mariacka czy Fontanna Neptuna, co sprawia, że jest łatwo dostępny zarówno dla mieszkańców, jak i turystów.

Dojazd do Urzędu Miasta Gdańsk jest możliwy za pomocą różnych środków transportu. Komunikacja miejska oferuje liczne połączenia tramwajowe i autobusowe, które zatrzymują się w pobliżu urzędu. Najbliższe przystanki to „Hucisko” (tramwaje nr 2, 4, 8, 9) oraz „Nowe Ogrody”.

Struktura organizacyjna Urzędu Miasta Gdańsk

W celu sprawnego funkcjonowania i realizacji zadań, Urząd Miasta Gdańsk posiada rozbudowaną strukturę organizacyjną, która obejmuje różne departamenty odpowiedzialne za konkretne obszary działalności. W kolejnych podrozdziałach przyjrzymy się bliżej poszczególnym departamentom oraz kluczowym osobom pełniącym ważne funkcje w urzędzie.

Podział na departamenty i ich zadania

Struktura organizacyjna Urzędu Miasta Gdańsk podzielona jest na kilka departamentów, które mają na celu realizację konkretnych zadań i odpowiedzialności. Niektóre z nich to:

 • Departament Architektury i Planowania Przestrzennego – zajmuje się zagadnieniami związanymi z planowaniem przestrzennym, architekturą oraz ochroną zabytków,
 • Departament Finansów – odpowiedzialny za zarządzanie budżetem miasta, kontrolę finansową oraz obsługę podatkową,
 • Departament Gospodarki Komunalnej – zajmuje się sprawami związanymi z utrzymaniem infrastruktury miejskiej, gospodarką odpadami oraz ochroną środowiska,
 • Departament Oświaty – odpowiedzialny za sprawy związane z edukacją, zarządzaniem placówkami oświatowymi oraz współpracą z innymi instytucjami edukacyjnymi,
 • Departament Spraw Społecznych – zajmuje się sprawami związanymi z pomocą społeczną, opieką zdrowotną oraz współpracą z organizacjami pozarządowymi.

Warto zaznaczyć, że to tylko niektóre z departamentów funkcjonujących w strukturze Urzędu Miasta Gdańsk. Każdy z nich ma swoje własne zadania i odpowiedzialności, które są niezbędne do sprawnego funkcjonowania miasta.

Kto jest kim w Urzędzie Miasta Gdańsk?

W Urzędzie Miasta Gdańsk pracują liczne osoby pełniące różne funkcje i obowiązki. Kluczowe role w strukturze organizacyjnej urzędu obejmują:

 • Prezydent Miasta – najważniejsza osoba w strukturze urzędu, odpowiedzialna za kierowanie działalnością miasta oraz reprezentowanie go na zewnątrz,
 • Zastępcy Prezydenta – wspierają Prezydenta w realizacji zadań, a także kierują poszczególnymi obszarami działalności urzędu,
 • Dyrektorzy Departamentów – zarządzają pracą poszczególnych departamentów, dbają o realizację zadań oraz koordynują współpracę między innymi jednostkami organizacyjnymi,
 • Pracownicy Urzędu – osoby zatrudnione na różnych stanowiskach, odpowiedzialne za realizację konkretnych zadań w ramach swoich kompetencji.

Wspólnie, osoby te tworzą zespół, który dba o rozwój miasta Gdańsk oraz realizację celów związanych z jego funkcjonowaniem i obsługą mieszkańców.

Usługi oferowane przez Urząd Miasta Gdańsk

Urząd Miasta Gdańsk oferuje szeroki wachlarz usług dla mieszkańców, zarówno w formie tradycyjnej, jak i online. W poniższych podrozdziałach omówimy szczegółowo, jakie usługi są dostępne dla mieszkańców oraz jak skorzystać z usług online.

Jakie usługi są dostępne dla mieszkańców?

Wśród usług oferowanych przez Urząd Miasta Gdańsk można wyróżnić między innymi:

 • Rejestracja pojazdów – zarówno nowych, jak i używanych, zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym,
 • Wydawanie dowodów osobistych, paszportów oraz innych dokumentów tożsamości,
 • Zgłaszanie urodzeń, zgonów, zawarcia małżeństwa oraz innych spraw związanych ze stanem cywilnym,
 • Wydawanie zaświadczeń o niekaralności, zameldowanie i wymeldowanie,
 • Obsługa spraw związanych z opieką społeczną, takich jak zasiłki, świadczenia rodzinne czy pomoc materialna,
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz wsparcie dla inicjatyw lokalnych,
 • Obsługa spraw związanych z edukacją, takich jak rekrutacja do przedszkoli, szkół oraz innych placówek oświatowych.

Warto zaznaczyć, że to tylko niektóre z usług dostępnych dla mieszkańców Gdańska. W zależności od potrzeb, można skorzystać z wielu innych usług, które są dostępne w poszczególnych departamentach Urzędu Miasta Gdańsk.

Jak skorzystać z usług online?

W celu ułatwienia mieszkańcom dostępu do usług, Urząd Miasta Gdańsk umożliwia korzystanie z wielu usług online. Aby skorzystać z usług online, należy:

 1. Zarejestrować się na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdańsk, podając swoje dane osobowe oraz adres e-mail,
 2. Potwierdzić rejestrację, klikając w link aktywacyjny wysłany na podany adres e-mail,
 3. Zalogować się na swoje konto, używając loginu oraz hasła,
 4. Wybrać interesującą nas usługę z listy dostępnych usług online,
 5. Wypełnić odpowiednie formularze oraz załączyć wymagane dokumenty,
 6. Wysłać wniosek i oczekiwać na odpowiedź ze strony Urzędu Miasta Gdańsk.

Warto zaznaczyć, że nie wszystkie usługi są dostępne online. W przypadku niektórych spraw, konieczne może być osobiste stawiennictwo w Urzędzie Miasta Gdańsk. Jednak korzystanie z usług online pozwala zaoszczędzić czas oraz ułatwia załatwienie wielu spraw bez konieczności wizyty w urzędzie.

Kontakt z Urzędem Miasta Gdańsk

W celu uzyskania informacji lub załatwienia spraw w Urzędzie Miasta Gdańsk, istnieje kilka możliwości kontaktu. W poniższych podrozdziałach przedstawimy informacje kontaktowe, w tym adres e-mail, numer telefonu oraz godziny otwarcia, a także jak skontaktować się z poszczególnymi departamentami.

Jak skontaktować się z odpowiednim departamentem?

Aby skontaktować się z odpowiednim departamentem Urzędu Miasta Gdańsk, warto najpierw sprawdzić stronę internetową urzędu, gdzie znajduje się lista departamentów wraz z ich opisem i zakresem działania. Każdy departament posiada własny adres e-mail oraz numer telefonu, co ułatwia bezpośredni kontakt z właściwym działem. W przypadku wątpliwości, można również skorzystać z ogólnego numeru telefonu urzędu lub wysłać e-mail na ogólny adres, a następnie zostanie się przekierowanym do odpowiedniego departamentu.

Godziny otwarcia i informacje o dostępności

Urzędy Miasta Gdańsk są otwarte dla mieszkańców w określonych godzinach, które można sprawdzić na stronie internetowej urzędu. Zazwyczaj urzędy są otwarte od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt. Warto jednak sprawdzić dokładne godziny otwarcia poszczególnych departamentów, gdyż mogą się one różnić.

Urzędy Miasta Gdańsk są przystosowane dla osób niepełnosprawnych, co obejmuje między innymi dostęp do wind, podjazdów oraz toalet przystosowanych dla osób na wózkach inwalidzkich. W przypadku potrzeby, osoby niepełnosprawne mogą również skorzystać z pomocy pracowników urzędu.

Warto również pamiętać, że wiele spraw można załatwić online, co pozwala uniknąć wizyty w urzędzie oraz pozwala zaoszczędzić czas. W przypadku spraw, które wymagają osobistego stawiennictwa, warto wcześniej sprawdzić, czy niezbędne są dodatkowe dokumenty lub zaświadczenia, aby uniknąć konieczności ponownej wizyty w urzędzie.

Praca w Urzędzie Miasta Gdańsk

Wiele osób poszukuje pracy w instytucjach publicznych, takich jak Urząd Miasta Gdańsk. W tym rozdziale omówimy możliwości zatrudnienia, proces rekrutacji oraz oczekiwania wobec kandydatów na stanowiska w urzędzie.

Jakie są możliwości zatrudnienia?

Urzędy Miasta Gdańsk oferują różnorodne stanowiska pracy, zarówno dla osób z wykształceniem wyższym, jak i średnim. Pracownicy urzędu zajmują się między innymi obsługą mieszkańców, prowadzeniem spraw administracyjnych, finansowych, a także realizacją projektów miejskich. W zależności od stanowiska, wymagane są różne kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz umiejętności interpersonalne.

Proces rekrutacji na stanowiska w Urzędzie Miasta Gdańsk zazwyczaj obejmuje kilka etapów, takich jak przesłanie aplikacji, rozmowa kwalifikacyjna oraz ewentualne testy sprawdzające kompetencje kandydatów. Warto śledzić oferty pracy na stronie internetowej urzędu oraz w lokalnych mediach, aby być na bieżąco z aktualnymi ogłoszeniami.

Jak aplikować na stanowiska w Urzędzie Miasta Gdańsk?

Aby aplikować na stanowiska w Urzędzie Miasta Gdańsk, należy przede wszystkim zapoznać się z ogłoszeniem o pracę, które zawiera informacje na temat wymagań, zakresu obowiązków oraz warunków zatrudnienia. Następnie, należy przygotować niezbędne dokumenty, takie jak CV, list motywacyjny oraz ewentualne zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Ważne jest, aby dostosować swoją aplikację do wymagań konkretnej oferty pracy, podkreślając swoje atuty i doświadczenie związane z danym stanowiskiem. W przypadku spełnienia wymagań, kandydat zostanie zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną, podczas której będzie miał okazję przedstawić się oraz omówić swoje doświadczenie i umiejętności.

Terminy składania aplikacji oraz sposób przesłania dokumentów są zazwyczaj podane w ogłoszeniu o pracę. Warto przestrzegać tych terminów oraz dbać o profesjonalne przygotowanie dokumentów, aby zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie w Urzędzie Miasta Gdańsk.

Władze i ich rola w Urzędzie Miasta Gdańsk

Władze miasta Gdańsk odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu Urzędu Miasta, ponieważ to one kierują polityką miejską, podejmują decyzje dotyczące inwestycji oraz sprawują kontrolę nad działalnością urzędu. W tym rozdziale przedstawimy obecne władze miasta, ich rolę oraz kompetencje i obowiązki.

Kim są obecne władze miasta?

Obecne władze miasta Gdańsk to Prezydent Miasta, którym jest Aleksandra Dulkiewicz, oraz Rada Miasta Gdańsk, składająca się z radnych wybranych w wyborach samorządowych. Prezydent Miasta odpowiada za zarządzanie bieżącymi sprawami miasta, reprezentowanie Gdańska na zewnątrz oraz kierowanie pracą urzędu. Rada Miasta natomiast pełni funkcję kontrolną i decyzyjną, podejmując uchwały dotyczące budżetu, inwestycji czy zmian w przepisach lokalnych.

Jakie są ich kompetencje i obowiązki?

Wśród kompetencji i obowiązków władz miasta Gdańsk można wymienić:

 • Prezydent Miasta – zarządza bieżącymi sprawami miasta, reprezentuje Gdańsk na zewnątrz, kieruje pracą urzędu, wydaje zarządzenia, zawiera umowy w imieniu miasta, nadzoruje realizację budżetu oraz współpracuje z Radą Miasta.
 • Rada Miasta – podejmuje uchwały dotyczące budżetu, inwestycji, zmian w przepisach lokalnych, kontroluje działalność Prezydenta Miasta, wyraża opinię w sprawach istotnych dla miasta, powołuje i odwołuje komisje oraz uczestniczy w konsultacjach społecznych.

Władze miasta Gdańsk mają za zadanie dbać o rozwój miasta, poprawę jakości życia mieszkańców oraz efektywne zarządzanie zasobami miejskimi. Ich działania wpływają na funkcjonowanie Urzędu Miasta Gdańsk, który realizuje politykę miejską oraz świadczy usługi dla mieszkańców.

Projekty realizowane przez Urząd Miasta Gdańsk

W tej części artykułu przyjrzymy się projektom realizowanym przez Urząd Miasta Gdańsk, zarówno tym aktualnym, jak i przyszłym. Omówimy cele i postępy tych projektów oraz pokażemy, jak mieszkańcy mogą włączyć się w ich realizację, np. poprzez wolontariat czy konsultacje społeczne.

Przegląd aktualnych projektów

Aktualne projekty realizowane przez Urząd Miasta Gdańsk obejmują inwestycje infrastrukturalne, takie jak budowa dróg, ścieżek rowerowych czy modernizacja przestrzeni publicznych, a także projekty społeczne, edukacyjne i kulturalne. Przykłady takich projektów to:

 • rozbudowa i modernizacja komunikacji miejskiej, w tym budowa nowych przystanków i linii tramwajowych;
 • rewitalizacja zabytkowych obiektów, takich jak kamienice czy parki miejskie;
 • programy wsparcia dla przedsiębiorców, np. dotacje na rozwój działalności gospodarczej;
 • inicjatywy edukacyjne, takie jak organizacja warsztatów, szkoleń czy konferencji dla mieszkańców;
 • projekty kulturalne, w tym festiwale, wystawy czy koncerty, promujące lokalną sztukę i kulturę.

Postępy w realizacji tych projektów można śledzić na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdańsk oraz w lokalnych mediach.

Jak mieszkańcy mogą włączyć się w realizację projektów?

Mieszkańcy Gdańska mają różne możliwości włączenia się w realizację projektów prowadzonych przez Urząd Miasta. Oto kilka z nich:

 • Wolontariat – mieszkańcy mogą zgłaszać się do pracy jako wolontariusze w różnych projektach, np. pomagając w organizacji imprez kulturalnych czy edukacyjnych, czy też wspierając osoby starsze i niepełnosprawne;
 • Konsultacje społeczne – Urząd Miasta Gdańsk organizuje konsultacje społeczne, podczas których mieszkańcy mogą wyrazić swoje opinie i pomysły dotyczące planowanych inwestycji czy zmian w przepisach lokalnych. Konsultacje odbywają się zarówno w formie spotkań, jak i online;
 • Projekty obywatelskie – mieszkańcy mają możliwość zgłaszania własnych pomysłów na projekty, które mogą być dofinansowane przez miasto. Takie inicjatywy mogą dotyczyć np. poprawy infrastruktury, organizacji imprez czy działań na rzecz środowiska.

Włączając się w realizację projektów, mieszkańcy mają realny wpływ na rozwój miasta i jakość życia w swoim otoczeniu. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności!

Polecane: